Dr. Sue Lo Soo Kien

Cố vấn cấp cao

  • Thành viên của Hiệp Hội Ung Thư Mỹ, Hiệp Hội Ung Thư Singapore.

  • Bằng y khoa tại trường Y khoa Sheffield, Anh.

  • Tiến sĩ Lo đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như học bổng Chính phủ Sabah Nhà nước (Malaysia), Y tế Quốc phòng Liên minh tự chọn Bursary (Anh) và Giải thưởng Dịch vụ xuất sắc SingHealth (Singapore).