Dr. Rohit Khurana

Cố vấn cấp cao

  • Được trao bằng Tiến sĩ từ đại học London (2004).

  • Thành viên của Hội đồng trường đại học Y khoa Hoàng Gia Anh năm 1999 và được nhận học bổng của Hội đồng này vào năm 2012.

  • Được bổ nhiệm làm chuyên gia tư vấn tim mạch tại Viện tim quốc gia Singapore và được mời làm bác sĩ thỉnh vấn tại Bệnh viên Đa khoa Changi (2009).

  • Ủy viên của Hiệp hội tim mạch Châu Âu (2010).