Dr. Reginald Liew

Cố vấn cấp cao

  • Học y khoa ở trường Đại học Cambridge, Anh, tốt nghiệp bằng Cử nhân (1994) và bằng Thạc sĩ (1998).

  • Thành viên của Hội đồng trường đại học Y khoa Hoàng Gia Anh năm 2000 và được bầu làm Ủy viên vào năm 2012.

  • Được bầu chọn làm Ủy viên của Hiệp hội tim mạch Châu Âu (2010), Ủy viên của Hiệp hội tim mạch Mỹ (2012).

  • Nguyên Phó Giám Đốc của bộ phận nghiên cứu và phát triển của Việm tim mạch quốc gia Singapore.