Dr. Mikael Hartman

Cố vấn cấp cao

  • Học tập và đào tạo tại Viện Karolinska - Stockholm, Thụy Điển.

  • Năm 2007 hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ của mình trong lĩnh vực dịch tễ học trong năm 2007.

  • Giải thưởng Ý tưởng cho Điều trị ung thư vú 2002, Quân lực Hoa Kỳ, Chương trình nghiên cứu y khoa do Quốc Hội chỉ đạo.

  • Giải thưởng Ý tưởng cho Điều trị ung thư vú 2006, Quân lực Hoa Kỳ, Chương trình nghiên cứu y khoa do Quốc Hội chỉ đạo.

  • Báo cáo xuất sắc nhất Hội nghị quốc tế phẫu thuật Xã hội (ISS) trong năm 2009, Adelaide, Australia.