Dr. Dean Koh

Cố vấn cấp cao

  • Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore và đạt học bổng học nâng cao tại Học viện Phẫu thuật Edinburgh và Học viện hoàng gia của Bác sĩ và Phẫu thuật viên tại Glasgow năm 1999.

  • Hoàn tất chương trình đào tạo nâng cao tại BV Tan Tock Seng và Đại Học Quốc Gia Singapore về Phẫu thuật Tổng Quát năm 2003.

  • Thành viên của Học viện hàn lâm Y khoa (Phẫu thuật) năm 2003.