Dr. Charles Tsang Bih Shiou

Cố vấn cấp cao

  • Thạc sĩ Y học (phẫu thuật), Đại học Quốc gia Singapore.

  • Thành viên của Royal College of Surgeons (Ngoại tổng quát), Edinburgh, Vương quốc Anh.

  • Uỷ viên của Royal College of Surgeons (Ngoại tổng quát), Glasgow, Anh.

  • Uỷ viên của Học viện Y học của Singapore (Ngoại tổng quát).

  • Cố vấn cao cấp Bệnh viện ĐHQG Singapore, Bệnh viện Đa Khoa Singapore, và Viện Ung thư Quốc gia của Đại học Singapore.