BS. Trương Ngọc Tiến

Chuyên khoa I (Hợp tác)

  • Chứng chỉ đào tạo về Chẩn đoán hình ảnh, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM năm 1999.

  • Chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa I ĐH Y Dược TP. HCM năm 2008.

  • Đến nay, bác sĩ đã có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh việc Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế, Bệnh viện Hạnh Phúc.