BS. Trần Vương Thảo Nghi

Bác sĩ

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2007: Đào tạo về "Sử dụng Xeloda và các liệu pháp nhắm mục tiêu trong ung thư vú và ung thư đại trực tràng" tại Kuala Lumpur, Malaysia. • 2006: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về ứng dụng PET-Scan cho chuyên gia về Ung thư học, Chiba-Meabashi, Nhật Bản. • 2005: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về Liệu pháp Xạ trị, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp. • 2005: Chứng chỉ đào tạo nâng cao về Ung thư học, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp. • 2002: Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 2016 – Hiện nay: Bác sĩ Ung bướu tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tích hợp Việt Nam. • 2008 - 2016: Bác sĩ Ung bướu tại Bệnh viện FV, TP. HCM. • 2005 - 2008: Bác sĩ Ung bướu, khoa Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM, Việt Nam. • 2003 - 2005: Phó trợ lý, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp. • 2003 - 2004: Thực tập về ung thư học, Bệnh viện Đại học Rennes, Pháp. • 2002: Bác sĩ Ung bướu, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM.

  • CÁC HIỆP HỘI THAM GIA • SFJRO, Pháp (Societe Francaise des Jeunes Radiotherapeutes, chuyên gia về ung thư phóng xạ trẻ tuổi của Pháp). • NCCN, USA (Mạng lưới toàn quốc về Ung thư).

  • ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI • CHEMOTHERAPY OF METASTASIS COLORECTAL CANCER: POSSIBLE FOR THERAPEUTIC PAUSE? (Eurocancer, XXIV Forum of Cancerology in 29th-30th June & 1st July 2004, PARIS, FRANCE). • RADIO-INDUCED OESOPHAGEAL CANCER (AFTER IRRADIATION FOR BREAST CANCER: FOR 4 CASES). (Eurocancer, XXIV Forum Of Cancerology in 29th-30th June & 1st July 2004, PARIS, FRANCE). • RADIATION-INDUCED OESOPHAGEAL CARCINOMA AFTER BREAST CARCINOMA: A REPORT OF FIVE CASES INCLUDING THREE SUCCESFULLY TREATED BY RADIO-CHEMOTHERAPY. (Acta Oncologica, January 2007, volume 46, no. 8: 1184 – 1186, STOCKHOLM, SWEDEN). • CHEMO-RADIOTHERAPY FOR CANCER OF THE ESOPHAGUS: CONTRIBUTION OF THE LEUCOVORIN, 5-FLUOROURACIL BOLUS, AND INFUSION-CISPLATIN-RADIOTHERAPY SCHEDULE STARTING WITH TWO NEO-ADJUVANT CHEMOTHERAPY CYCLES: RESULT FROM A PILOT STUDY. (1) Department of Medical Oncology, (2) Department of Radiotherapy, Centre Eugène Marquis, CS 44229, 35042 Rennes Cedex, FRANCE.