BS Tạ Thanh Liêu

Chuyên khoa II (Hợp tác)

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2005 - 2007: Chuyên khoa Ung bướu, Chuyên khoa II - Đại học Y Dược TP. HCM. • 2003 - 2005: Chuyên khoa Ung bướu, Chuyên khoa I - Đại học Y Dược TP. HCM. • 1989 - 1995: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 1995 - nay: Chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Ung thư TP. HCM.