BS. Phùng Thị Phương Chi

Chuyên khoa II (Hợp tác)

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2013 - 2015: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, chuyên khoa II - Đại học Y Dược, TP. HCM. • 2001 - 2003: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, chuyên khoa I - Đại học Y Dược TP. HCM. • 1992 - 1998: Bác sĩ đa khoa - Trường Y Dược Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM. • 2016: Chứng nhận phẫu thuật nội soi tiên tiến.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 1999 - Hiện nay: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. • 2003 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức (bán thời gian). • 2003 - 2014: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Triều An (bán thời gian).

Comment

comments