BS. Phùng Ngọc Thư

Chuyên khoa I

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2010 - 2012: Bác sĩ chuyên khoa X-quang, Chuyên khoa I - Đại học Y Dược Tp. HCM. • 1996 - 2002: Bác sĩ đa khoa - Trường Y Dược Phạm Ngọc Thạch, Tp. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 03/2016 - Nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tổng hợp Việt Nam. • 10/2015 – 02/2016: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. • 2010 – 09/2015: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn-Obst-Gynec. • 2005 - 2010: Bác sĩ Siêu âm tại Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, Phòng khám Đa khoa An Khang và Phòng khám đa khoa Mỹ Mỹ. • 2003 - 2004: Bác sĩ Siêu âm tại bệnh viện Từ Dũ.