BS. Phạm Đình Khương

Chuyên khoa I

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2011 - 2013: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Chuyên khoa I - Đại học Y Dược, Tp. HCM. • 2010 - 2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - chuyên khoa theo định hướng - Bệnh viện Chợ Rẫy. • 1995 - 2001: Bác sỹ đa khoa – Đại học Y Dược TP Huế. • Chứng nhận siêu âm tổng quát (2003), siêu âm Tim (2004), MRI (2016), chứng chỉ đào tạo liên tục “Hình ảnh học Vú” (2016) và “Hình ảnh Sàn chậu” (2017).

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 09/2016 - Nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tích hợp Việt Nam. • 2015 – 08/2016: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Columbia Asia. • 2014 - 2015: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước. • 2004 - 2014: Bác sĩ Tim mạch Nội khoa và Bác sĩ Xạ trị tại Bệnh viện Tâm Đức.