BS. Nguyễn Trần Bảo Chi

Chuyên khoa I (Hợp tác)

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 09/2014 - 09/2016: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, chuyên khoa I - Đại học Y Dược TP. HCM. • 09/2008 - 10/2010: MD, Đại học Y Dược TP. HCM. • 09/1999 - 09/2005: Bác sỹ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 2005 - Hiện nay: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Hùng Vương. • 2013 - 2015: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc (Bác sĩ hợp tác).