BS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Chuyên khoa I

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2001 - 2003: Nội khoa, Chuyên khoa I - Đại học Y Dược, TP. HCM. • 1992 - 1998: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM. • 2003 – 2005: Chứng nhận Bác sĩ tim mạch - Viện Tim TP. HCM, Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 03/2016 - Hiện tại: Bác sĩ Tim mạch tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tích Hợp Việt Nam. • 10/2014 – 02/2016: Bác sĩ Nội tổng quát tại trung tâm chăm sóc sức khoẻ, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. • 2012 - 09/2014: Bác sĩ Tim mạch tại Phòng khám Family. • 2011 - 2012: Cố vấn của GP tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. • 2003 - 2010: Bác sĩ Nội tim mạch Bệnh viện Tâm Đức. • 1999 - 2001: Bác sĩ Tim mạch tại Bệnh viện 30/04 - TP. HCM.