BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên khoa II

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2007 - 2009: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Chuyên khoa II - Đại học Y Dược TP. HCM. • 2001 - 2003: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, Chuyên khoa I - Đại học Y Dược TP. HCM. • 1990 - 1996: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 11/2016 - Nay: Bác sĩ Ung bướu tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tích hợp Việt Nam. • 2000 – 10/2016: Bác sĩ Ung bướu tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM.

  • ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI • CHEMOTHERAPY OF METASTATIC NASOPHARYNGEAL CARCINOMA IN HO CHI MINH CITY CANCER CENTER 1995 - 1999. (Medical Journal, page 100, Issue 7th, 2003, HO CHI MINH CITY, VIETNAM). • CHEMOTHERAPY FOR ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER IN HO CHI MINH CITY ONCOLOGY HOSPITAL 2001 – 2002. (Medical Journal, page 146, Issue 9th, 2005, HO CHI MINH CITY, VIETNAM). • CERVICAL CANCER STAGE IV B. (Medical Journal, page 485, Issue 14th, HO CHI MINH CITY, VIETNAM).