BS. Lê Hồng Cúc

Chuyên khoa II (Hợp tác)

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • Tháng 1 - Tháng 2 năm 2012: Đào tạo ngắn hạn về chẩn đoán hình ảnh Vú tại M.D. Anderson Cancer Center, Houston – Texas, USA. • 2008 – 2010: Đại học Y Dược TP. HCM, chuyên khoa II Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh. • 2004 – 2006: Đại học Y Dược TP. HCM. Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa I. • 2002 – 2003: Bác sĩ nội trú tại Trung tâm Y tế Đại học, cấp 2, Institut Gustave Roussy, Pháp. Xác nhận thành lập Spécialisée Approfondie (AFSA). • 1999 – 2001: Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM, Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh. • 1997 – 1998: Bác sĩ nội trú tại Trung tâm Y tế Đại học, Level 1, Reims, Pháp. Xác nhận thành lập Khuôn khổ (AFS). • 1991: Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM, Chứng chỉ Siêu âm tổng quát. • 1990: Đại học Y Dược TP. HCM, Pathology certification. • 1987: Đại học Y dược TP. HCM, cử nhân Y khoa (Bác sĩ Đa khoa).

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 1991- hiện tại: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM. • 1998 – hiện tại: Giảng viên trường Đại học Y Dược TP. HCM - Giảng viên Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM. • 1989 – 1991: Bệnh viện Ung thư TP. HCM. Bác sĩ luân phiên giữa các khoa.