BS. Hà Công Du

Bác sĩ

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 1985 - 1991: Bác sĩ Nội Tổng quát - Trường Đại học Y Dược TP. HCM. • 2005 - 06/2006: Nghiên cứu các chương trình Dự bị Y khoa và Khoa học tại Đại học Cộng đồng Grand Rapids, Michigan, Hoa Kỳ. • 12/2009: Tốt nghiệp khoá Dự bị Y khoa tại Trường Cao đẳng cộng đồng ở Grand Rapids, Michigan, Mỹ. Sau đó, hoàn thành kỳ thi cấp phép Y tế Hoa Kỳ USMLE (The United States Medical Licensing Examination). • Chứng nhận cấp cứu trong Y học nội khoa.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 11/2016 - Nay: Bác sĩ Nội Tổng quát tại phòng khám Nội Tổng quát công ty TNHH Y tế Tích Hợp Việt Nam. • 10/2015 - 11/2016: Bác sĩ Nội Tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. • 12/2014 - 09/2015: Bác sĩ Nội khoa tại Phòng khám nội soi SOS, TP. HCM. • 04/2013 - 12/2014: Bác Sĩ Nội Tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước. • 04/2012 - 03/2013: Bác sĩ Nội Tổng quát và Bác sĩ Tim mạch tại Bệnh viện đa khoa Phước Thành. • 01/2011 - 03/2012: Bác sĩ Nội Tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận. • 09/1992: Bác sĩ Nội Tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn.