BS. Bùi Thị Thanh Trúc

Chuyên khoa I

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO • 2009 - 2011: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu, chuyên khoa I - Đại học Y Dược TP. HCM. • 1997 - 2003: Bác sỹ đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM.

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC • 2004 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM.